نمایش مطالب " فال روزانه بیتوته "

فال روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

فال روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

فال روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳   فروردین از این که چه اتفاقی‌ قرار است برای تان بیفتد مطمئن نیستید، به همین دلیل به هر جا که نگاه می‌کنید فرصت‌های نا شناخته ای را می‌بینید. متاسفانه، شما آن قدر فرصت ...

ادامه مطلب

فال روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

فال روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

فال روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: امروز قطعیت و فعالیت زیاد همراه با حساسیت کنار شما خواهند بود. نیازتان به درک گرمای انسان ها و محبت و همچنین آسایش جسمی امروز قوی می شود. روابطتان با خانواده را ...

ادامه مطلب

فال روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

فال روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

فال روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: امروز ممکن است عصبی و پرحرف باشید. احتمالا باید به جایی بروید مثلا سری به والدینتان بزنید. احتمال مشاجره با اعضای خانواده زیاد است. اگر نمی خواهید در خانه هیچ جروبحثی داشته باشید، ...

ادامه مطلب

فال روز سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

فال روز سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

فال روز سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ فروردین امروز عکس العمل‌های آنی‌ شما بیشتر از همیشه است. اینکه به خودتان بگوئید دفعه بعدقبل از عمل فکر می‌کنم آسان است اما برای رسیدن به مقاصد خوبتان باید تلاش مستمر داشته باشید. ...

ادامه مطلب

فال روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

فال روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

فال روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: دارید بیشتر اجتماعی و کنجکاو می شوید. ممکن است بسیاری افراد از رک بودن و غیرعادی بودنتان خوششان بیاید، ولی بسیاری افراد را ممکن است اینطور برنجانید. باافراد روشن فکر نشست و برخاست ...

ادامه مطلب

فال روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

فال روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

فال روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: می توانید امروز را به کارهای روزانه ای مثل خرید اختصاص بدهید. اگر در برنامه تان یک مهمانی یا پیکنیک دارید، خودتان را تنها به دستور دادن محدود نکنید. حداقل بعضی از کارهای ...

ادامه مطلب

فال روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

فال روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

فال روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: شعار امروز برای شما سرعت پایین و ثبات است. به هیچ وجه با سرعت شروع به دویدن نکنید. به جای آن به سمت شمکلات بروید و به دنبال بهترین راه حل باشید. صبحانه، ...

ادامه مطلب

فال روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

فال روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

فال روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: امروز جنبه مادی زندگی برای شما اهمیت زیادی پیدا می کند. باید همه تاکتیک های بی مصرف را به نفع تفکر استراتژیک کنار بگذارید. توجه بیشتری به امور مادی داشته باشید و در ...

ادامه مطلب

فال روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

فال روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

فال روز پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: امروز روز خوبی برای تلاش های جدید است. درمورد رها کردن گذشته پشت سرتان تعلل نکنید و با شجاعت به چشمان آینده خیره شوید. ممکن است در عشق، کار یا حرفه ورزشی ...

ادامه مطلب

فال روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

فال روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

فال روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ فروردین: امروز خواسته ها و توانایی هایتان با هم سازگار نخواهند بود. شورو شوقتان زیاد شده است و شانستان هم زیاد است، ولی این کافی نیست. علاقه تان برای رهبری کردن و نمونه بودن ...

ادامه مطلب